ارسال اثر

مقررات عمومی

تمامی آثار شنیداری باید در فرمت  MP3 و با کیفیت فنی و حصول صدای مناسب و آثار دیداری باید در یکی از فرمتهای MPG,WMV,VOB,MKV,M4V,Avi باشند. CD یا DVD حاوی فیلم ها را بصورت حضوری و یا بصورت پستی به دبیرخانه ارسال کنید. دبیرخانه از دریافت آثار در قالب و فرمتهای دیگر معذور است.

تذکر: در صورت ارسال فیزیکی آثار ، از ارسال چند اثر دریک CD یا DVD خودداری شود و هر اثر الزاماً باید بر روی یک CD یا DVD جداگانه ارسال شود.

 

شرایط فنی آثار:

تمامی آثار ارسالی باید به صورت فایل دیتا به دبیرخانه جشنواره ارائه شوند، فیلم‌هایی که به صورت DVD Video یا همان فایل VOB ارسال شوند در جشنواره پذیرفته نخواهند شد.

آثار بایستی در یکی از قطع های Full HD- HDVDV و لزوماً با فریم ریت‌های ۲۴p- ۲۵p یا ۵۰i به دفتر جشنواره تحویل داده شوند.

فرمت‌های قابل پذیرش:

MXF , MOV (H.۲۶۴) , MPEG ۴ (H.۲۶۴) , MPEG ۲ , DV AVI

هیچ محدودیتی در تعداد آثار ارسالی برای اشخاص یا نهادها وجود ندارد. برای هر اثر یک فرم جداگانه تکمیل و ارسال گردد.ارسال فرم شرکت در جشنواره به منزله پذیرش کامل مقررات و آیین نامه جشنواره است.

  • تنظیم برنامه نمایش آثار بر عهده دبیرخانه جشنواره خواهد بود و پس از دریافت آثار امکان خارج کردن هیچ اثری از برنامه وجود ندارد. .
  • گواهی شرکت در جشنواره آثار انتخاب و ارسال شده به دبیرخانه، پس از پایان جشنواره به نشانی صاحب اثرارسال خواهد شد و نسخه لوح فشرده آن درآرشیو دائمی جشنواره نگهداری میشود.
  • جشنواره مجازاست،حداکثر دو دقیقه از آثار شرکت کننده ها را در شبکه های تلویزیونی به منظورتبلیغ و اطلاع رسانی به نمایش درآورد.
  • متقاضیان شرکت دربخشهای مختلف جشنواره میتوانند پس از تکمیل فرم درخواست شرکت  در جشنواره برای هراثر یک فرم به همراه یک نسخه از اثر خود را حداکثر تا تاریخ 13/01/1400 به دبیرخانه ارسال نمایند.

فرم ارسال اثر:

ارسال فایل *
فایل خود را بکشید و در این منطقه رها کنید انتخاب فایل
Maximum upload size: 32MB
اسکرول